Pokud máte nápad na inovaci v oblasti produktového či průmyslového designu, pomůžu vám ho plnohodnotně zpracovat a zhmotnit – od prvotních skic, 3D modelu a následných renderů, vizualizací či animací.

Design autonomního průmyslového robota pro firmu BringAuto

Návrh lahve a logotypu lehce alkoholického vinného nápoje

Design samoobslužné řezačky chleba

Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu

Design bezpilotního snímkovacího letounu

Design velkých kombinovatelných květináčů do obchodních center